Centrum Wolontariatu Wolontariatu WNoZ

Witamy serdecznie wszystkich chętnych do niesienia pomocy potrzebującym

"Dawać siebie samego, to więcej niż dawać"  
Bł. Matka Teresa z Kalkuty  

Dlaczego warto pomagać:

https://www.youtube.com/watch?v=SUjBF3FSZpU