Działania ciągłe

 

  • od  2004 roku koordynowanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu udziału studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE” oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji
  • Spotkania z Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB
  • Festiwal Nauki i Sztuki
  • Dzień Akademicki
  • Akcje prozdrowotne - organizowanie pogadanek, prelekcji i pokazów dotyczących zachowań prozdrowotnych, zasad planowania rodziny, zasad zdrowego żywienia, porady specjalistyczne, pomiary ciśnienia, cukru, cholesteroli BMI itp.
  • Szkolenia z zakresu zasad pierwszej pomocy młodzieży gimnazjalnej, strażników więziennych