FAQ

  1. Czym jest wolontariat ?
  2. Kim jest wolontariusz ?
  3. Najczęstrze motywacje decydujące o zostaniu wolontariuszem.
  4. Odbiorcy pracy wolontariuszy
  5. Chcąc zostać wolontariuszem powinieneś:

 

ad. 1 Nie ma jednej, powszechnie przyjętej definicji działalności wolontariackiej. Większość z nich podkreśla, że wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie lub przyjacielskie.
Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa volontarius, które można przetłumaczyć jako “dobrowolny” lub “chętny”.

 

ad. 2 To osoba dobrowolnie i bezpłatnie pomagająca innym.
Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
nie musi posiadać ściśle określonych kwalifikacji, wystarczające są dobre chęci i wolny czas. Kandydat również nie musi mieć dużego doświadczenia zawodowego, biegle posługiwać się komputerem czy znać perfekcyjnie język obcy, nie musi być też w pełni sprawny fizycznie.

 

ad. 3 chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego;
potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości;
chęć bycia potrzebnym;
chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało;
chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych;
pobudki religijne.

 

ad. 4 Dużą grupą odbiorców pracy wolontariuszy są osoby niepełnosprawne. Wielu wolontariuszy pomaga osobom niewidomym

 

ad. 5 Wybrać instytucję której chcesz zaoferować swoja pomoc
Zastanowić się, ile czasu może poświęcić na działalność wolontariacką
Czy chcesz się zaangażować w pełni, czy też interesuje Cię wolontariat “akcyjny”