Szkolenia/kursy

 DOTYCHCZASOWE SZKOLENIA:

22.12.2009 - szkolenie dla wolontariuszy Centrum Wolontariatu. Szkolenie zostało poprowadzone przez pracowników Zakładu Filozofii i Psychologii Człowieka UMB
2.08.- 27.08. 2010  - Kurs medycyny tropikalnej w Instytucie Medycyny Tropikalnej przy Katolickim Uniwersytecie Madonna w Elele w Nigerii - 2.08.- 27.08. 2010 rok
28.11.2010 - Szkolenie strażników więziennych z zakresu pierwszej pomocy
11.12.2012 - szkolenie  białostockich dziennikarzy z zakresu pierwszej pomocy
28.01.2014 - szkolenie z zakresu Stosowanie metod ilościowych i  jakościowych w prowadzeniu badań naukowych, wspólnie z PWN
Marzec 2014- szkolenie dzieci z Przedszkola Niepublicznego "Wesoła Niezapominajka" w Białymstoku w zakresie zachowania się w sytuacji zagrożenia życia, jak wezwać pomoc, spróbować wykonać resuscytację
5.05.2014 - bezpłatne szkolenie -  Jak interpretować prawo autorskie na uczelni
12.03.2015 - szkolenie dla studentów „Badania ankietowe (na przykładzie badań budżetów gospodarstw domowych)”  - wspólnie z Urzędem Statystycznym
12.03.2015 - szkolenie dla studentów -„Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
19.03.2015 - szkolenie dla studentów „Organizacja badań statystycznych – PBSSP” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
26.03.2015 - szkolenie dla studentów - „Spisy powszechne jako źródło wiedzy o społeczeństwie i rolnictwie”  - wspólnie z Urzędem Statystycznym
27.03.2015 - Zajęcia edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania w kl. 0-III i kl. IV-VI w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej w ramach Dnia Profilaktycznego
2.04.2015 -  szkolenie dla studentów „Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
9.04.2015 - szkolenie dla studentów „Rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
14.04.2015 - szkolenie dla członków SKN Wydziału Nauk o Zdrowiu nt.  Zarządzanie czasem prowadzone przez Sylwię Tetlę - trenera biznesu
15.04.2015 - szkolenie dla członków SKN Wydziału Nauk o Zdrowiu nt.  Self-coaching - odkryj własny potencjach, prowadzone przez Sylwię Tetlę - trenera biznesu
16.04.2015 - szkolenie dla studentów „ REGON i TERYT - rejestry urzędowe prowadzone przez statystykę publiczną” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
19.04.2015- Warsztaty kulinarne dotyczące zasad prawidłowego odżywiania dla uczestników projektu "Integracja przez pracę   oparcie społeczne dla osób z zburzeniami psychicznymi" Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok - Eindhoven

Dzialania ciagłe -  szkolenia młodzieży gimnazjalnej z zakresu pierwszej pomocy