Rok 2015

•październik 2014 - maj 2015 - III edycja  Zakręconej  akcji - polegającej na   zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań, po napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony  dla  podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”  oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości" przy  Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
•październik 2014 - czerwiec 2015 - zajęcia w ramach II edycji  Uniwersytetu Zdrowego Seniora
•październik 2014 - czerwiec 2015 - zajęcia w ramach III edycji  Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka
•październik 2014 - czerwiec 2015 -  Akcja z przedszkolem  Niepublicznym Puchatek pod hasłem „Kim chcę być w przyszłości”, ukazująca różne drogi rozwoju zawodowego i nauczająca szacunku dla każdego pracującego
•listopad 2014 - czerwiec 2015 - II edycja akcji Studiuj w UMB, której głównym celem jest zachęcenie młodzieży do studiowania w UMB
•od stycznia - Akcja „Mam Dziadków, mam Wnuków”
•styczeń -
rozpropagowanie na UMB kampanii  „Pomagaj Ukrainie” organizowanej przez Koalicję organizacji akademickich i pozarządowych. Organizatorzy (Fundacja „Nasz Wybór”, Studenckie Biuro Wolontariatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, akademickie Stowarzyszenie „ProCollegio” i Fundacja Fundusz Pomocy Studentom we współpracy z Estońskim Centrum dla Uchodźców chcą pomóc wymuszonym przesiedleńcom w Ukrainie, w regionie sąsiadującym z obwodami Donieckim i Ługańskim.
•21 styczeń - udział w X Targach Edukacyjnych
•styczeń - luty - Akcja „Ołówek dla Afryki” organizowana wspólnie z Fundacją „Redemptoris Missio”, a której celem jest zbiórka przyborów szkolnych, głownie ołówków i długopisów, dla afrykańskich dzieci.
•styczeń - marzec - Konkurs Na  Asystenta  Roku
•styczeń - marzec - Konkurs Na  Najsympatyczniejszego Studenta  Roku
•styczeń - kwiecień   - Akcja „Studenckie skrzydła pomocy” we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, związana z udzielaniem pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych osobom zagrożonym bezdomnością
•5 marzec - Bezpłatny kurs wolontariatu organizowany wspólnie z Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
•12 marzec - szkolenie dla studentów „Badania ankietowe (na przykładzie badań budżetów gospodarstw domowych)”  - wspólnie z Urzędem Statystycznym
•12 marzec - szkolenie dla studentów -„Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
•15 marzec - wykład edukacyjny „Masaż” dla osób niesłyszących zrzeszonych w Stowarzyszeniu Migiem
•19 marzec - szkolenie dla studentów „Organizacja badań statystycznych – PBSSP” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
•26 marzec- szkolenie dla studentów - „Spisy powszechne jako źródło wiedzy o społeczeństwie i rolnictwie”  - wspólnie z Urzędem Statystycznym
•27 marzec - Zajęcia edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania w kl. 0-III i kl. IV-VI w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej w ramach Dnia Profilaktycznego
•kwiecień - Charytatywna Akcja Wielkanocna
•2 kwiecień -  szkolenie dla studentów „Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
•9 kwiecień - szkolenie dla studentów „Rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
•11 kwiecień - wykład edukacyjny „Fizjoterpaia- nowe wyzwania ” dla osób niesłyszących zrzeszonych w Stowarzyszeniu Migiem
•14 kwiecień - szkolenie dla członków SKN Wydziału Nauk o Zdrowiu nt.  Zarządzanie czasem prowadzone przez Sylwię Tetlę - trenera biznesu
•15 kwiecień -- szkolenie dla członków SKN Wydziału Nauk o Zdrowiu nt.  Self-coaching - odkryj własny potencjach, prowadzone przez Sylwię Tetlę - trenera biznesu
•16 kwiecień - szkolenie dla studentów „ REGON i TERYT - rejestry urzędowe prowadzone przez statystykę publiczną” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
•17 kwiecień - wykład edukacyjny „Dolegliwości bólowe kręgosłupa” dla osób niesłyszących zrzeszonych w Stowarzyszeniu Migiem
•22 kwiecień - wykład edukacyjny „Uzdrowiska w Polsce” dla osób niesłyszących zrzeszonych w Stowarzyszeniu Migiem
•23-26 kwiecień -   współorganizacja VII  Podlaskiej  Międzynarodowej Konferencji  Naukowo-Szkoleniowej „15 Lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej” , Białystok  23-26 maja 2015   oraz X Międzynarodowej  Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”
•5 kwiecień - wykład edukacyjny „Aktywność ruchowa-cwiczenia” dla osób niesłyszących zrzeszonych w Stowarzyszeniu Migiem
•Kwiecień- maj - organizacja akcji promocyjnych w stowarzyszeniu Migiem
-"Dolegliwości bólowe kręgosłupa"
-„Fizykoterapia i co dalej?”
-„Masaż”
-„Dolegliwości bólowe kręgosłupa”
-„Uzdrowiska w Polsce”
-„Aktywność ruchowa” w połączeniu z ćwiczeniami
•29 kwiecień -  stoiska profilaktyczne w ramach plenerowego spotkania integracyjnego pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 z seniorami z dzielnicy Nowe Miasto
•12 maj  - Charytatywny Koncert na rzecz Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej połączony z Galą Wręczenia Nagród Asystentowi Roku  I  Najsympatyczniejszemu Studentowi
•20 maj  - Dzień Otwarty UMB
•24 maj - Dzień Akademicki
•25 maj  -  Dzień dla zdrowia  w  sklepie Pod Wiatrakiem prowadzonym przez Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven
•14 czerwiec - stoisko prozdrowotne w ramach Festynu Rodzinnego podsumowującego V Edycje Pól Nadziei oraz Ekiden - Sztafety maratońskiej Pomóżmy Razem! Organizowanej na rzecz Fundacji "Pomóż Im" Hospicjum dla Dzieci.
•sierpień  - akcja  Wyprawka od serca dla podopiecznych Fundacji „Pomóż Im”, zbiórka przyborów szkolnych
 •cały rok akademicki - wolontariat studentek logopedii z fonoaudiologią w Przedszkolu Samorządowym nr 39 w Białymstoku
15 październik - 5 listopad - Akcja „Podaj Mydło” wspólnie z  Fundacją Pomocy Humanitarnej Redepmptoris Missio, zbiórka kostek mydła dla afrykańskich dzieci
październik 2015 - maj 2016 - IV edycja  Zakręconej  akcji - polegającej na   zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań, po napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony  dla  podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”  oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości" przy  Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
•październik 2015 - czerwiec 2016 - zajęcia w ramach III edycji  Uniwersytetu Zdrowego Seniora
•listopad 2015 - czerwiec 2016 - zajęcia w ramach IV edycji  Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka
•listopad 2015 - czerwiec 2016 - III edycja akcji Studiuj w UMB, której głównym celem jest zachęcenie młodzieży do studiowania w UMB