2016

ROK 2016
październik 2015 - maj 2016 - IV edycja  Zakręconej  akcji - polegającej na   zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań, po napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony  dla  podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”  oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości" przy  Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
październik 2015 - czerwiec 2016 - zajęcia w ramach III edycji  Uniwersytetu Zdrowego Seniora
grudzień 2015-kwiecień 2016 - Akcja Studenckie Skrzydła Pomocy, akcja (z policją) pomocy bezdomnym
grudzień 2015 - czerwiec 2016 - zajęcia w ramach IV edycji  Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka
styczeń- marzec  -  cykl wykładów edukacyjnych dla osób niesłyszących zrzeszonych w stowarzyszeniu migiem
luty-kwiecień -   szkolenia  z Urzędem Statystycznym w Białymstoku:
-25.02. - Organizacja badań statystycznych - PBSSP
-3.03. - Badania ankietowe
-10.03. - Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej
-17.03. - REGON i TERYT - rejestry urzędowe prowadzone przez statystykę publiczną
-5.04. - Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych
-21.04. - Portal Geostatystyczny - narzędzie przestrzennej wizualizacji danych statystycznych
marzec-czerwiec - rozpoczęcie kształcenia podyplomowego osób starszych – absolwentów UZS - Zdrowie psychiczne osób w podeszłym wieku,  I edycja projektu, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w ścisłej kooperacji z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
•marzec - III edycja akcji Studiuj w UMB, której głównym celem jest zachęcenie młodzieży do studiowania w UMB
•marzec - kurs wolontariatu organizowany przez Fundację „Pomóż Im” i Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o zdrowiu UMB
marzec - kwiecień  - Konkurs Na  Asystenta  Roku
marzec - kwiecień  - Konkurs Na   Najsympatyczniejszego Studenta  Roku
 •10 kwiecień - akcja prozdrowotna w ramach Pól Nadziei w Galerii Jurowiecka oraz w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej  w Białymstoku
10 kwiecień - kwesta w ramach Pól Nadziei w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku
14-17 kwiecień - zbiórka funduszy na Hospicjum w Pucku
24 kwiecień - Koncert Charytatywny -„Muzyka czyni cuda” - Koncert 50x50, na rzecz Doroty Radomskiej zmagającej się z choroba nowotworową, wspólnie z  Grupą Organizacyjną działań 50x50 i   Fundacją "Teraz Mzyka
od maja -  wolontariat studentów fizjoterapii w  Podlaskim Centrum Hipoterapii prowadzącym nieodpłatne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych na terenie ośrodka jeździeckiego w Ignatkach Osiedle
maj -  zorganizowanie loterii fantowej  na rzecz Kamilka, malutkiego chłopczyka z rodziny studentki naszego Wydziału, na operację serca
maj -  wsparcie akcji Dzielni i Waleczni dla dzieciaków z białostockiej onkologii z okazji Dnia Dziecka
22 maj  - Dzień Akademicki UMB
24 maj  - Dzień Otwarty UMB
20 czerwiec - udział studentów kierunku Dietetyka  w VII Regionalnym Zjeździe Onkoludków
20-21 czerwiec - udział w projekcie Białostockie Talenty XXI wieku