Nagrody

SKN Wolontariuszy Medycznych uzyskało I miejsce w rankingu  Kół Naukowych UMB, za rok akademicki 2011/2012, organizowanym przez STN UMB w kategorii: NAUKI O ZDROWIU

http://www.umb.edu.pl/index.php?s=6638

 

  NAGRODY NA SYMPOZJACH NAUKOWYCH

  I miejsce
Tyrakowska Z.,  Drzymkowski J., Kuszczak A.: Postrzeganie zabiegów chirurgii estetycznej piersi przez studentki UMB, 6’th Bialystok International  Medical Congress for Young Scientists, Białystok, 15-16 kwiecień   2011.

 II miejsce
Kuszczak Anita, Tyrakowska Zuzanna Judyta, Drzymkowski Jarosław, Turko Barbara, Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Chilińska Ewelina, Ryniec Malwina, Porowska Weronika, Romanowska Joanna, Kotowicz Małgorzata, Małachwiej Paulina, Żarnoch Ewelina: Przeszczepianie zwierzęcych organów ludziom - aspekty ksenotransplantacji, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa " Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 23-24 maj 2012

III miejsce
Małachwiej Paulina, Chilińska Ewelina, Drzymkowski Jarosław, Hładuński Marcin, Kotowicz Małgorzata, Kuszczak Anita, Młynarczyk Izabela, Porowska Weronika, Romanowska Joanna, Ryniec Malwina, Szymańczyk Piotr, Turko Barbara, Tyrakowska Zuzanna, Żarnoch Ewelina, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Kaniewska Katarzyna: Prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna w życiu studentów uniwersytetu medycznego w Białymstoku, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa,Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26 maj 2012
•Turko Barbara, Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Tyrakowska Zuzanna, Chilińska Ewelina, Ryniec Malwina, Porowska Weronika, Kuszczak Anita, Romanowska Joanna, Kotowicz Małgorzata, Małachwiej Paulina, Żarnoch Ewelina, Drzymkowski,  Jarosław, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Marginalizacja osób jąkających się, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa " Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 23-24 maj 2012 

Wyróżnienie
Romanowska J., Turko B., Porowska W., Skiepko U., Rozwadowska E., Krajewska – Kułak E.:  Terapie Wschoduw medycynie naturalnej – akupunktura. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok
•Młynarczyk I., Hładuński M., Szymańczyk P., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.: Postrzeganie aborcji przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok
•Tyrakowska Z., Drzymkowski J., Kuszczak A., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.: Postawy studentek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wobec zabiegów chirurgii estetycznej piersi. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok
•Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin,  Porowska Weronika, Szymańczyk Piotr, Turko Barbara, Romanowska Joanna, Małachwiej Paulina, Tyrakowska Zuzanna, Chilińska Ewelina,  Ryniec Malwina, Kuszczak Anita, Kotowicz Małgorzata, Żarnoch Ewelina, Drzymkowski Jarosław, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Aspekty prawne, etyczne i moralne zapłodnienia in vitro w Polsce, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa " Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 23-24 maj 2012
•Kotowicz Małgorzata, Tyrakowska Zuzanna Judyta, Drzymkowski Jarosław, Kuszczak Anita, Turko Barbara, Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Chilińska Ewelina, Ryniec Malwina, Porowska Weronika, Romanowska Joanna, Małachwiej Paulina, Żarnoch Ewelina: Postrzeganie transplantologii przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa " Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 23-24 maj 2012
•Porowska Weronika,  Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Tyrakowska Zuzanna, Kuszczak Anita, Drzymkowski Jaroslaw, Małachwiej Paulina, Ryniec Malwina, Chilińska Ewelina, Turko Barbara, Romanowska Joanna, Kotowicz Małgorzata, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Sprawdzenie poziomu wiedzy studentów studiów licencjackich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na temat akupunktury, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa " Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 23-24 maj 2012
• Anita Kuszczak, Problem stygmatyzacji osób dotkniętych mutyzmem, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa " Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 23-26 maj 2013