Osiągnięcia naukowe

PUBLIKACJE

•Szymańczyk P., Rozwadowska E., Młynarczyk I., Chilińska E., Hładuński M, Laskowski M., Krajewska – Kułak E., Stosunek eutanazji oraz postrzeganie procesu umierania przez studentów studiów licencjackich na kierunku fizjoterapia [w:] Studenckie Dni Medycyny Paliatywnej. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Doboszyńskiej, Warszawa, 2010
•Chilińska E., Ryniec M., Rozwadowska E., Krajewska – Kułak E., Lewko J., Postrzeganie in vitro przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom IX,  345-358, ISBN - 978–83–89934–67–3
•Młynarczyk I., Hładuński M., Szymańczyk P., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.: Postrzeganie aborcji przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom IX,  359-382, ISBN - 978–83–89934–67–3
•Romanowska J., Turko B., Porowska W., Skiepko U., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.:  Terapie Wschodu w medycynie naturalnej – akupunktura [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom VIII,  315- 331, ISBN - 978–83–89934–66–6
•Tyrakowska Z., Drzymkowski J., Kuszczak A., Rozwadowska  E., Krajewska-Kułak E.:  Postawy studentek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wobec zabiegów chirurgii estetycznej [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom IX,  505-523, ISBN - 978–83–89934–67–3
•HładuńSki M., Rozwadowska E., Młynarczyk I., Chilińska E.,Szymanczyk E., Laskowski M., Wiśniewska A., Ryniec M., Górska M., Wybraniak M., Krajewska-Kułak E., Lewko J. Kropiwnicka E., Kaniewska K.: Postrzeganie hospicjum i opieki paliatywnej w Poslce przez studentów fizjoterapii, problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, 92, 361-366
•Kotowicz Małgorzata, Tyrakowska Zuzanna Judyta, Drzymkowski Jarosław, Kuszczak Anita, Turko Barbara, Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Chilińska Ewelina, Ryniec Malwina, Porowska Weronika, Romanowska Joanna, Małachwiej Paulina, Żarnoch Ewelina: Postrzeganie transplantologii przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia,  Lewko Jolanta, Kułak Wojciech (red.)  tom X, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 85-114, ISBN - 978-83-89934-74-1
•Kuszczak Anita, Tyrakowska Zuzanna Judyta, Drzymkowski Jarosław, Turko Barbara, Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Chilińska Ewelina, Ryniec Malwina, Porowska Weronika, Romanowska Joanna, Kotowicz Małgorzata, Małachwiej Paulina, Żarnoch Ewelina, Rozwadowska Emilia, Krajewska–Kułak Elżbieta: Przeszczepianie zwierzęcych organów ludziom - aspekty ksenotransplantacji [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia,  Lewko Jolanta, Kułak Wojciech (red.)  tom X, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 115-122, ISBN - 978-83-89934-74-1
•Tyrakowska Zuzanna Judyta, Drzymkowski Jarosław, Kuszczak Anita, Turko Barbara, Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin,  Szymańczyk Piotr, Chilińska Ewelina, Ryniec Malwina, Porowska Weronika, Romanowska Joanna, Kotowicz Małgorzata, Małachwiej Paulina, Żarnoch Ewelina, Rozwadowska Emilia, Krajewska–Kułak Elżbieta: Różne aspekty rezygnacji z podtrzymywania życia u pacjentów w śpiączce i stanach wegetatywnych [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia,  Lewko Jolanta, Kułak Wojciech (red.)  tom X, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 133-141, ISBN - 978-83-89934-74-1
•Hładuński Marcin, Młynarczyk Izabela,  Porowska Weronika, Szymańczyk Piotr, Turko Barbara, Romanowska Joanna, Małachwiej Paulina, Tyrakowska Zuzanna, Chilińska Ewelina,  Ryniec Malwina, Kuszczak Anita, Kotowicz Małgorzata, Żarnoch Ewelina, Drzymkowski Jarosław, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Aspekty prawne, etyczne i moralne zapłodnienia In vitro w Polsce [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia,  Lewko Jolanta, Kułak Wojciech (red.)  tom X, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 181-186, ISBN - 978-83-89934-74-1
•Ryniec Malwina, Kuszczak Anita, Porowska Weronika, Chilińska Ewelina, Tyrakowska Zuzanna Judyta, Drzymkowski Jarosław, Turko Barbara,  Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Romanowska Joanna, Małachwiej Paulina, Kotowicz Małgorzata, Żarnoch Ewelina, Rozwadowska Emilia, Krajewska–Kułak Elżbieta: Zdolność do empatii studentów kierunku Elektroradiologia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia,  Lewko Jolanta, Kułak Wojciech (red.)  tom X, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 187-197, ISBN - 978-83-89934-74-1
•Turko Barbara, Ryniec Malwina, Kuszczak Anita, Porowska Weronika, Chilińska Ewelina, Tyrakowska Zuzanna Judyta, Drzymkowski Jarosław, Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Romanowska Joanna, Małachwiej Paulina, Kotowicz Małgorzata, Żarnoch Ewelina, Rozwadowska Emilia, Krajewska–Kułak Elżbieta: Marginalizacja osób jąkających się [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia,  Lewko Jolanta, Kułak Wojciech (red.)  tom X, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 457-464, ISBN - 978-83-89934-74-1
•Porowska Weronika,  Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Tyrakowska Zuzanna, Kuszczak Anita, Drzymkowski Jarosław, Małachwiej Paulina, Ryniec Malwina, Chilińska Ewelina, Turko Barbara, Romanowska Joanna, Kotowicz Małgorzata, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Sprawdzenie poziomu wiedzy studentów studiów licencjackich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na temat akupunktury [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia,  Lewko Jolanta, Kułak Wojciech (red.)  tom X, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 547-560, ISBN - 978-83-89934-74-1
•Romanowska Joanna, Turko Barbara, Kuszczak Anita, Tyrakowska Zuzanna, Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Chilińska Ewelina, Ryniec Malwina, Porowska Weronika, Kotowicz Małgorzata, Małachwiej Paulina, Żarnoch Ewelina,  Drzymkowski Jarosław, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Rola logopedy w życiu dziecka autystycznego [w:] Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia,  Lewko Jolanta, Kułak Wojciech (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 161-167, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
•Małachwiej Paulina, Chilińska Ewelina, Drzymkowski Jarosław, Hładuński Marcin, Kotowicz Małgorzata, Kuszczak Anita, Młynarczyk Izabela, Porowska Weronika, Romanowska Joanna, Ryniec Malwina, Szymańczyk Piotr, Turko Barbara, Tyrakowska Zuzanna, Żarnoch Ewelina, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Kaniewska Katarzyna: Prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna w życiu studentów uniwersytetu medycznego w Białymstoku w:] Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia,  Lewko Jolanta, Kułak Wojciech (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 381-404, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6


DONIESIENIA ZJAZDOWE

•Szymańczyk P., Rozwadowska E., Młynarczyk I., Chilińska E., Hładuński M, Laskowski M., Krajewska – Kułak E., Stosunek eutanazji oraz postrzeganie procesu umierania przez studentów studiów licencjackich na kierunku fizjoterapia, I Konferencja Naukowa, Studenckie Dni Medycyny Paliatywnej, Warszawa, 26 – 27 marca 2010 r
•Hładuński M.,Rozwadowska E., Młynarczyk I., Chilińska E., Szymańczyk P, Laskowski M., Krajewska – Kułak E., I Konferencja Naukowa, Studenckie Dni Medycyny Paliatywnej, Warszawa, 26 – 27 marca 2010 r
•Romanowska J., Turko B., Porowska W., Skiepko U., Rozwadowska E., Krajewska – Kułak E.:  Terapie Wschodu w medycynie naturalnej – akupunktura, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Życiodajna śmierć”, Bioetyka i wielokulturowość w medycynie, Białystok, 10 – 13 marca 2011 r.
•Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Wiśniewska A., Młynarczyk I., Hładuński M., Szymańczyk P., Romanowska J., Turko B., Porowska W., Skiepko U., Chilińska E., Doluk I., Drzymkowski J., Tyrakowska Z., Ryniec M., Wybraniak M., Górska N., Kulmaczewska M. A., TerlikowskiR.: Postrzeganie wolontariatu przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Doniesienie wstępne.VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Życiodajna śmierć”, Bioetyka i wielokulturowość w medycynie, Białystok, 10 – 13 marca 2011 r.
•Tyrakowska Z., Drzymkowski J., Kuszczak A., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.: Postawy studentek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wobec zabiegów chirurgii estetycznej piersi,VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Życiodajna śmierć”, Bioetyka i wielokulturowość w medycynie, Białystok, 10 – 13 marca 2011 r.
•Młynarczyk I., Hładuński M., Szymańczyk P., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.: Postrzeganie aborcji przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Życiodajna śmierć”, Bioetyka i wielokulturowość w medycynie, Białystok, 10 – 13 marca 2011 r.
•Kotowicz Małgorzata, Tyrakowska Zuzanna Judyta, Drzymkowski Jarosław, Kuszczak Anita, Turko Barbara, Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Chilińska Ewelina, Ryniec Malwina, Porowska Weronika, Romanowska Joanna, Małachwiej Paulina, Żarnoch Ewelina: Postrzeganie transplantologii przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa " Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 23-24 maj 2012
•Kuszczak Anita, Tyrakowska Zuzanna Judyta, Drzymkowski Jarosław, Turko Barbara, Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Chilińska Ewelina, Ryniec Malwina, Porowska Weronika, Romanowska Joanna, Kotowicz Małgorzata, Małachwiej Paulina, Żarnoch Ewelina: Przeszczepianie zwierzęcych organów ludziom - aspekty ksenotransplantacji, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa " Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 23-24 maj 2012
•Kuszczak Anita, Turko Barbara, Romanowska Joanna, Drzymkowski Jarosław, Tyrakowska Zuzanna, Ryniec Malwina, Hładuński Marcin, Kotowicz Małgorzata, Małachwiej Paulina, Młynarczyk Izabela, Szymańczyk Piotr, Chilińska Ewelina, Porowska Weronika, Żarnoch Ewelina, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Utrata zdolności porozumiewania się – afazja, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa,Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26 maj 2012
•Małachwiej Paulina, Chilińska Ewelina, Drzymkowski Jarosław, Hładuński Marcin, Kotowicz Małgorzata, Kuszczak Anita, Młynarczyk Izabela, Porowska Weronika, Romanowska Joanna, Ryniec Malwina, Szymańczyk Piotr, Turko Barbara, Tyrakowska Zuzanna, Żarnoch Ewelina, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Kaniewska Katarzyna: Prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna w życiu studentów uniwersytetu medycznego w Białymstoku, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa,Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26 maj 2012
•Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin,  Porowska Weronika, Szymańczyk Piotr, Turko Barbara, Romanowska Joanna, Małachwiej Paulina, Tyrakowska Zuzanna, Chilińska Ewelina,  Ryniec Malwina, Kuszczak Anita, Kotowicz Małgorzata, Żarnoch Ewelina, Drzymkowski Jarosław, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Aspekty prawne, etyczne i moralne zapłodnienia in vitro w Polsce, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa,Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26 maj 2012
•Porowska Weronika,  Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Tyrakowska Zuzanna, Kuszczak Anita, Drzymkowski Jaroslaw, Małachwiej Paulina, Ryniec Malwina, Chilińska Ewelina, Turko Barbara, Romanowska Joanna, Kotowicz Małgorzata, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Sprawdzenie poziomu wiedzy studentów studiów licencjackich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na temat akupunktury, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa " Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 23-24 maj 2012
•Turko Barbara, Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Tyrakowska Zuzanna, Chilińska Ewelina, Ryniec Malwina, Porowska Weronika, Kuszczak Anita, Romanowska Joanna, Kotowicz Małgorzata, Małachwiej Paulina, Żarnoch Ewelina, Drzymkowski,  Jarosław, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Marginalizacja osób jąkających się, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa " Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 23-24 maj 2012
•Tyrakowska Zuzanna Judyta, Drzymkowski Jarosław, Kuszczak Anita, Turko Barbara, Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Chilińska Ewelina, Ryniec Malwina, Porowska Weronika, Romanowska Joanna, Kotowicz Małgorzata, Małachwiej Paulina, Żarnoch Ewelina: Różne aspekty rezygnacji z podtrzymywania życia u pacjentów w śpiączce i stanach wegetatywnych, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa " Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 23-24 maj 2012
•Ryniec Malwina, Kuszczak Anita, Porowska Weronika, Chilińska Ewelina, Tyrakowska Zuzanna Judyta, Drzymkowski Jarosław, Turko Barbara,  Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Romanowska Joanna, Małachwiej Paulina, Kotowicz Małgorzata, Żarnoch Ewelina, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Zdolność do empatii studentów kierunku Elektroradiologia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa,Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26 maj 2012
•Romanowska Joanna, Turko Barbara, Kuszczak Anita, Tyrakowska Zuzanna, Młynarczyk Izabela, Hładuński Marcin, Szymańczyk Piotr, Chilińska Ewelina, Ryniec Malwina, Porowska Weronika, Kotowicz Małgorzata, Małachwiej Paulina, Żarnoch Ewelina,  Drzymkowski Jarosław, Rozwadowska Emilia, Krajewska-Kułak Elżbieta: Rola logopedy w terapii dziecka autystycznego. VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa,Wyzwania Współczesnej Medycyny, Białystok, 24-26 maj 2012