Wydziałowe Centrum Wolontariatu, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB

PRZEWODNICZĄCA
Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Elżbieta Krajewska – Kułak

Z-CY PRZEWODNICZĄCEGO

dr n. med. Krystyna Kowalczuk
dr n. o zdr. Justyna Fiedorczuk-Fidziukiewicz
dr. n o zdr. Mateusz Cybulski
dr n. o zdr. Andrzej Guzowski
mgr Emilia Harasim-Piszczatowska - opiekun wolontariuszy