2000-2008

DZIAŁANIA WOLUNTARYSTYCZNE WYDZIAŁU

 ROK 2000

 • organizacja konkursu plastycznegodla dzieci na temat "Pielęgniarka przyjaciel chorego",  aukcja nadesłanych  500 prac  - dochód przeznaczony  na wyposażenie świetlic szpitalnych
 • 4-6 marzec szkolenie pielęgniarek - Warsztaty mikologiczne

 ROK 2003

 •  organizacja konkursu plastycznego dla dzieci na temat"Spotkanie z pielęgniarką", (nadesłano 600 prac)
 • organizacja konkursu plastycznego dla dzieci na temat"Chce być zdrowy", (nadesłano 605 prac)
 • współorganizowanie, dnia–   "Pielęgniarka w wiośnie artystycznej", w ramach Dni Promocji Zdrowia pt. "Wśród  przyjaciół jest mi lepiej" zorganizowanie  dni "Z pielęgniarką po zdrowie" z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku, Szkołą Podstawową nr 33 i Publicznym Gimnazjum nr 13 w Białymstoku
 • wydanie krążka CD"Dziecięca wizja pielęgniarki" cegiełki na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Chorych HOSPICJUM  w Białymstoku
 • zorganizowanie koncertu Charytatywnego"Kochamy za mało" , przy współudziale TVP Oddział Białystok, dochód z którego przekazano na rzecz Towarzystwa Przyjaciół  Chorych  HOSPICJUM w Białymstoku

 ROK 2004

 • 24 kwiecień  - Pierwsze Dni Otwarte Wydziału

 ROK 2005

 • zorganizowaniekonkursu plastycznego dla dzieci nt. "Z pielęgniarką po zdrowie" (nadesłano 514 prac)
 • zorganizowanie konkurs fotograficznego nt. „Pacjent w obiektywie
 • zorganizowanie konkursu teatralnego nt.  "Z pielęgniarką po zdrowie"
 • wydanie krążka CD – cegiełki  obrazującego efekty prac dzieci z powyższych konkursów. Dochód z krążka CD – cegiełki oraz z obu koncertów przekazano na organizację, w czerwcu 2005 roku w Augustowie, obozu rehabilitacyjnego dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką i zespołem Downa, podopiecznych Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej 

ROK 2006

 • zorganizowanie konkursu plastycznegodla dzieci na temat "Anioły
 • zorganizowaniekonkursu literackiego nt. „Anioły”
 • aukcja prac dziecinadesłanych na konkurs plastyczny pt "Anioły” na rzecz „Tęczowego Domu” - Domu Opieki Społecznej dla Dzieci - prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku
 • organizacja koncertu Tomka Kamińskiego  dla podopiecznych „Tęczowego Domu” - Domu Opieki Społecznej dla Dzieci - prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku udział w nagraniu charytatywnego krążka CD z życzenia świątecznymi razem z samorządem studenckim
 • udział w nagraniu charytatywnego krążka CDz życzenia świątecznymi razem z samorządem studenckim

 ROK 2007

 • kwiecień - zorganizowanie charytatywnego Koncertu Pieśni Wielkopostnych w wykonaniu Tomka Kamińskiego z zespołem na rzecz tworzenia  Hospicjum dla dzieci w Białymstoku
 • organizacja zbiórki rzeczowej: zabawek edukacyjnych tj. puzzli, klocków, gier planszowych, książek edukacyjnych, filmów, książek i płyt z muzyką na rzecz niepełnosprawnych dzieci, uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
 • 17 marzec  - Dzień  Otwarty Wydziału
 • czerwiec -  udział w festynie na rzecz tworzenia Hospicjum Domowego dla Dzieci w Białymstoku
 • wydanie krążka CD– cegiełki obrazującego efekty prac dzieci z konkursu plastycznego „Anioły”. Dochód z krążka CD – cegiełki na rzecz tworzenia  Hospicjum dla dzieci w Białymstoku
 • udział w nagraniu charytatywnego krążka CDz życzenia świątecznymi razem z samorządem studenckim
 • udział w nagraniu charytatywnego krążka CD  z bajkami z życzenia świątecznymi razem z samorządem studenckim

ROK 2008

 • styczeń– zorganizowanie koncertu charytatywnego “ NAJCIEPLEJSZY DZIEŃ W ROKU” na rzecz tworzenia  Hospicjum dla dzieci w Białymstoku
 • współudział w organizacji, z IFMSA- Poland Oddział Polska, warsztatów „Umierać po ludzku”
 • organizacja zbiórki rzeczowej: zabawek edukacyjnych tj. puzzli, klocków, gier planszowych, książek edukacyjnych, filmów, książek i płyt z muzyką na rzecz niepełnosprawnych dzieci, uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
 • Akcja „Przetestuj swoją pamięć”
 • Październik– współudział w organizacji szkolenia wolontariuszy IFMSA- Poland Oddział Białystok
 • grudzień – akcja charytatywna w ramach  IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok 11-14.12.2008 r.  na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 17 i Publicznego Gimnazjum nr 21w Białymstoku, kształcących dzieci niepełnosprawne intelektualnie