2009-2010

Rok 2009

 

 • 28 marzec - Galeria Biała – Biała Przychodnia Mamy i Dziecka - akcja prozdrowotna ze zbiórką pieniędzy  na rzecz hospicjum dla dorosłych
 • 26 kwiecień  - Galeria Alfa – Akademia Zdrowia - akcja prozdrowotna ze zbiórką pieniędzy  na rzecz hospicjum dla dzieci
 • 5 maj Marsz O Godność Osoby Niepełnosprawnej
 • Maj  - zbiórka darów na rzecz ubogich dzieci z Białorusi
 • 3 grudzień - Koncert charytatywny  -  „Tak mało a tak wiele”,  pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i ich przyjaciele, na rzecz Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
 • Grudzień - współorganizowanie zbiórki darów dla ubogich dzieci z Wileńszczyzny (wieś Taboryszki, Solenczniki)
 • 5 grudzień Mikołajki w Galerii Alfa (prezentacja wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu, organizacja stoisk z darmowymi poradami i prezentacjami oraz zbiórka funduszy na Białostockie Hospicjum dla Dzieci
 • 8  grudzień – udział w konferencji dotyczącej białostockiego wolontariatu zorganizowanej przez Koło Młodych Wolontariuszy działające na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, prezentacja działań i planów Centrum Wolontariatu
 • Grudzień  - akcja charytatywna w ramach  V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok 10-13.12.2009 r.  na rzecz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 17 i Publicznego Gimnazjum nr 21w Białymstoku, kształcących dzieci niepełnosprawne intelektualnie
 • Grudzień  - akcja charytatywna w ramach  V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok 10-13.12.2009 r.  na rzecz Fundacji „Pomóż im” i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
 • Grudzień  - współwydanie z Fundacją ”Pomóż im” płyty CD „Muzyka jest głosem duszy”  i przekazanie dochodu z jej  sprzedaży na rzecz Hospicjum dla Dzieci
 • 22 grudzień - organizacja szkolenia dla wolontariuszy Centrum Wolontariatu. Szkolenie zostało poprowadzone przez pracowników Zakładu Filozofii i Psychologii Człowieka UMB
 • Grudzień - Zbiórka funduszy na rzecz wioski w Vellatur (Indie) dotkniętej skutkami powodzi- współpraca ze Stowarzyszeniem Societas Matura
 • Grudzień - Akacja Zostań Świętym Mikołajem - zorganizowanie  zbiórki przyborów szkolnych, ubrań, środków czystości, żywności, słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Solecznikach oraz Polskiej Szkoły Podstawowej w Taboryszkach.

 

 Rok 2010 

 

 • Styczeń/luty - współudział w Akcji Ołówek dla Afryki razem z Fundacją  Redemptoris Missio, zbiórka materiałów szkolnych,takich jak np.: długopisy, ołówki, kredki, nożyczki, linijki, ekierki, cyrkle, liczydła, kredy, gumki
 • Marzec  - Akcja Komputery na rzecz polskich dzieci na Wileńszczyźnie,ze szkoły podstawowej (Taboryszki) oraz dzieci z domu dziecka i szkoły podstawowej (Solneczniki) - zbiórka komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek
 • 7 marca - Dzień Zdrowia i Urody Kobiety w Galerii Alfa,akcja prozdrowotna
 • 9 marca  -  Dzień Przedsiębiorczości, projekt mający patronat honorowy Prezydenta RP, udział w ogólnopolskim projekcie mającym na celu przedstawienie młodzieży licealnej
 • 12 marzec – uczestnictwo w Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez szkołę średnią w Łomży
 • 24 kwiecień - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Podróżuj zdrowo
 • Kwiecień - współudział w zbiórce funduszy na Białostockie Hospicjum dla Dzieci - kolportaż ulotek w białostockich galeriach handlowych
 • 23 maj  - Majówka Integracyjna we współpracy z Fundacją Dr Clown, współudział w organizacji loterii fantowej będącej jednocześnie zbiórką funduszy na Białostockie Hospicjum dla Dzieci
 • Maj - nawiązanie współpracy ze Studenckim Towarzystwem Naukowym w celu przygotowania LipDuba UMB
 • Czerwiec - opracowanie    ulotek promujących zachowania prozdrowotne - z  zakresu pierwszej pomocy,  samobadania piersi, kalendarza szczepień, czy wiesz co jesz,  zdążyć przed osteoporozą i logopedia z fonoaudiologią.
 • 22 Czerwiec  – czynny udział w Dniu Akademickim (prezentacja oferty edukacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu, organizacja szkoleń i warsztatów)
 • Październik 2010/maj 2011 - udział w akcji Pola Nadziei- sadzenie żonkili na trawniku przez siedziba Centrum Wolontariatu, pomoc w kweście na rzecz podopiecznych  Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, prowadzenie pogadanek prozdrowotnych w szkołach i przedszkolach
 • 16 październik - Akcja Wiek wie co dobre, czyli .. 50+i żyj na plus - organizacja stanowisk Akademii Zdrowia,  na których będzie można zasięgnąć fachowej porady pracowników i studentów UMB, a także przeprowadzić krótkie badania : ciśnienia, masy ciała, BMI, zawartości cukru we krwi
 • Listopad 2010- Udział w akcji Modny Białystok pomaga na rzecz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci
 • Grudzień - udział w akcji  Miś pod szpitalną choinkę
 • Grudzień - udział w Akcji pomocy zwierzętom z białostockiego schroniska
 • Grudzień -  początek Akcji Pomocy Dzieciom z Afganistanu, wspólnie z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio,  pomocy dzieciom z Afganistanu,polegająca na zbiórce ciepłej odzieży (kurtki, swetry, bluzy, koszulki, spodnie, czapki, skarpety, rękawice  itp.),  koców, śpiworów, kołder i butów. Powyższe rzeczy zostały przekazane Polskim żołnierzom stacjonującym w Afganistanie  i  rozdane afgańskim dzieciom